Άσκηση συμπλήρωσης κενών

Βλέπω το οικογενειακό δέντρο του Βασίλη και συμπληρώνω.
Ο Βασίλης είναι του Δημήτρη.
Η Μαρία είναι του Γιώργου.
Η Κατερίνα είναι του Γιάννη.
Η Μαρίνα είναι του Βασίλη.
Η Σοφία είναι της Μαρίας.
Ο Δημήτρης είναι της Κατερίνας.
Ο Κώστας είναι του Γιώργου.
Η Μαρίκα είναι του Γιάννη.