Οι επισκέπτες

Κοιτάζω το οικογενειακό δέντρο του Βασίλη και συμπληρώνω. Συμπληρώνω τα ονόματα μαζί με τα άρθρα τους, π.χ. η Άννα

Ποιος είναι;
Είναι αδερφός της Άννας.
Είναι η μητέρα της Κατερίνας.
Είναι ξαδέρφη του Γιώργου.
Είναι ο γιος της Άννας.
Είναι ο γιος του Βασίλη.
Είναι θεία του Γιώργου.
Είναι εγγονός της Μαρίκας.
Είναι ο πατέρας του Γιάννη.
Είναι αδερφή της Κατερίνας.
Είναι ξάδερφος της Σοφίας.
Είναι θείος της Μαρίνας.