Βάζω τα ρήματα στον αόριστο και συμπληρώνω τα κενά.
Η Κατίνα (παίρνω) το σακάκι του κύριου Ζέριγγα.
Η Κατίνα (σιδερώνω) το σακάκι.
Η θεία (ψάχνω) την ταυτότητα του κύριου Ζέριγγα.
Ο κύριος Ζέριγγας (πίνω) ένα ουίσκι.
Ο κύριος Καδρής (φεύγω) μαζί με τον αστυνομικό.
Ο αστυνομικός (πίνω) ένα ποτό.
Στην παραλία η θεία (ζητάω) φωτιά και (ανάβω) ένα τσιγάρο.
Στην παραλία η θεία (γνωρίζω) τον Κώστα.
Ο Κώστας (είμαι) δάσκαλος.