Copyright 2017 © Alexandria Institute - Research Institute of Humanities and Promotion of the Greek Language and Culture. All rights reserved.

Blog

Alexandria Institute’s Greek language and culture courses of 2017

Categories: Μη κατηγοριοποιημένο
Commenti disabilitati su Alexandria Institute’s Greek language and culture courses of 2017

The summer courses of Greek language and Culture, organized by Alexandria Institute for 2017, were successfully completed. Students from all around the world, of different ages and interests, shared their passion and love about Greece and Greek language and culture during our programs.

In particular students from 22 different countries (Argentina, Australia, Belgium, Brazil, France, Germany, Switzerland, UK, USA, Spain, Israel, Italy, Canada, South Korea, Netherlands, Ukraine, Portugal, Russia, Serbia, Turkey, Finland and Chile) participated.

Additionally, eleven teachers collaborated and their contribution was very significant for the successful completion of the programs. All together we studied, spoke and wrote in Greek, had several educational activities, visited many interesting places, met local people, tasted the local cuisine but most of all we had a complete educational experience and had fun at the same time. We thank all our students and teachers for their participation and we wish them all the best for the new academic year.

The schedule of new programs for 2018 is already published. We have organised courses in Athens, in the islands of Andros, Paros, Lesvos and Chios and in Methoni of Peloponnese.

Looking forward to meeting you soon in our next programs!!

Alexandria Institute’s Vasilopita cutting ceremony

Categories: Christmas, Έθιμα, Novità dalla scuola
Commenti disabilitati su Alexandria Institute’s Vasilopita cutting ceremony

We are very happy to announce that on Sunday the 28th of January 2018, we had Alexandria Institute’s Vasilopita cutting ceremony in our offices in Nea Ionia. The Head of teaching, Andreas Tselikas welcomed all the associates, the students of Alexandria Institute, the friends and relatives and he wished them a Happy New Year!

It was a great pleasure that we met again and we had the chance to discuss and have fun; the hidden coin was found from lucky Miranda Tselika!

We wish 2018 to be an exceptional year for everybody and to meet again on January of 2019 for the Vasilopita!!

 

Alexandria Institute’s Vasilopita cutting ceremony Alexandria Institute’s Vasilopita cutting ceremony

 

 

 

 

Alexandria Institute’s Meeting on Sunday the 5th of March 2017

Categories: Alexandria, greek language, Novità dalla scuola
Commenti disabilitati su Alexandria Institute’s Meeting on Sunday the 5th of March 2017

The Alexandria Institute organizes Greek language and culture courses in Andros, Paros, Chios, Methoni, Athens as well as on-line lessons via skype. The Institute’s work involves promoting Greek cultural heritage and conservation, as well as participating in digitization and documentation projects. Our partners share a passion for humanities, for the Greek language and culture, and for philological, historical and archaeological research.

Alexandria Institute has gained a considerable experience in teaching the Greek language and culture to people living in Greece or abroad and to people who love Greece and want to learn or improve their Greek. On the same time, we take into consideration the rapidly rising need for communication in Greek by people who pass in Greece through the borders with Turkey, all those refugees and immigrants traveling to the European Union and Europe, knowing that a percentage of these may live in the Greek territory.

For all the above reasons we applied for Erasmus+, the EU funding program.  Our proposal was approved and four Alexandria Institute’s partners, Greek language teachers were offered the opportunity to participate in a Mobility project for learners and staff that enables beneficiaries to travel to another participating country in order to study and develop professional skills and competences.  We attended a two weeks course in Executive Training Institute in Malta, EU. The title of the course was: Methodology Revisited, Revitalised, Renergised – Language Teaching Methodology, for the dates 17-28 October 2016 in English.

Wishing to speak about this exceptional mobility project so that we can have an impact on our adult educators, on the implementation of new teaching methods in order to serve the asset “knowledge skills and competencies” we had a meeting in Alexandria Institute’s offices on Sunday the 5th of March 2017. We made a brief presentation about the organizational information and our program’s targets and results that will be completed on October 2017. We presented some of all the interesting activities linking methodology and learning theories to today’s classroom. We focused on teaching ideas and activities to enliven Greek language lessons, to include technology and ICT in order to illustrate important aspects of the Greek language and culture.

The topics that were presented are:

 • Learner Styles and Multiple Intelligences.
 • Drama, Role play and Simulations.
 • Designing Crosswords and Quizzes.
 • Using videos and movies as a teaching method and how to create your own video by using Moviemaker.
 • Using Humor for Language Learning.
 • Using songs, music and stories in the classroom.

Our objectives were to enable a better understanding of language teaching, expand and build on previous knowledge using a range of practical methodologies, to help our teachers and partners reflect on their own teaching methods and contexts, to introduce an awareness of technology and ICT in the classroom today, to exchange pedagogical information and knowledge in a multi-cultural context. Our partners came from Athens, Chios and Italy and the meeting was really successful. We agreed to stay in contact and come up with ideas and activities for teaching the Greek language and culture.

Alexandria Institute's Meeting on Sunday the 5th of March 2017Alexandria Institute's Meeting on Sunday the 5th of March 2017Alexandria Institute's Meeting on Sunday the 5th of March 2017Alexandria Institute's Meeting on Sunday the 5th of March 2017Alexandria Institute's Meeting on Sunday the 5th of March 2017Alexandria Institute's Meeting on Sunday the 5th of March 2017Alexandria Institute's Meeting on Sunday the 5th of March 2017

Αποτελέσματα Ημερίδας του Ινστιτούτου Αλεξάνδρεια στις 5 Μαρτίου 2017

Categories: Μη κατηγοριοποιημένο
Commenti disabilitati su Αποτελέσματα Ημερίδας του Ινστιτούτου Αλεξάνδρεια στις 5 Μαρτίου 2017

Το Ινστιτούτο Αλεξάνδρεια είναι μια Αστική Μη Κερδοσκοπική εταιρεία που έχει στόχο την προβολή και προώθηση της ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Μέσα στα πλαίσια των δραστηριοτήτων μας διοργανώνουμε μαθήματα ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού στην Άνδρο, τη Χίο, την Μεθώνη, την Πάρο, την Αθήνα καθώς επίσης και μέσω του διαδικτύου.

Στα πλαίσια της συνεχούς βελτίωσης των γνώσεων, των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων μας υποβάλαμε αίτηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του προγράμματός της Erasmus+ και το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. Ο τίτλος του σχεδίου που υποβάλαμε και τελικά εγκρίθηκε και χρηματοδοτήθηκε είναι «Διδακτική Μεθοδολογία της Ελληνικής γλώσσας ως Ξένης/Δεύτερης και χρήσης ΤΠΕ κατά τη διδασκαλία: Εμπλουτισμός μεθόδων, πρακτικές εφαρμογές και παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού στοχευμένου σε ενήλικες, πρόσφυγες, μετανάστες».

Το σχέδιο αυτό πέρα από τους προφανείς στόχους δίνει βαρύτητα στη σημασία της διαπολιτισμικότητας, της αναγνώρισης της ύπαρξης και της αυξανόμενης εισροής μειονεκτούντων πληθυσμών, όπως είναι οι πρόσφυγες και οι μετανάστες και της αναντίρρητης ανάγκης βασικής επικοινωνίας και πολιτισμικής αποδοχής.

Στα πλαίσια του σχεδίου τέσσερις συνεργάτες του Ινστιτούτου Αλεξάνδρεια παρακολούθησαν στη Μάλτα, στο Executive Training Ιnstitute (ETI) ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα δύο εβδομάδων ώστε να βελτιωθούν οι δεξιότητες των συμμετεχόντων ανάλογα με το επαγγελματικό τους περιβάλλον και να βελτιωθεί η παρεχόμενη από το Ινστιτούτο Αλεξάνδρεια μεθοδολογία εκπαίδευσης ενηλίκων με νέα εργαλεία όπως είναι η τεχνολογία επικοινωνιών και πληροφορίας (ΤΠΕ). Το πρόγραμμα «Methodology Revisited, Revitalised, Renergised – Language Teaching Methodology», πραγματοποιήθηκε από τις 17-28 Οκτωβρίου 2016 στην αγγλική γλώσσα.

Ως απόρροια, θέλοντας να λειτουργήσουμε ως πολλαπλασιαστές αυτής της γνώσης και να δημιουργήσουμε έναν θετικό αντίκτυπο, πραγματοποιήσαμε την Κυριακή 5 Μαρτίου 2017 μια ημερίδα στα γραφεία του Ινστιτούτου Αλεξάνδρεια. Καλέσαμε τους συνεργάτες μας και καθηγητές μας, τους ανθρώπους που μας βοήθησαν από το ΙΚΥ αλλά και το Δήμο Νέας Ιωνίας. Οι συνεργάτες καθηγητές μας ήρθαν από την Αθήνα, την επαρχία και την Ευρώπη. Δημοσιεύσαμε την πρόσκληση στην ιστοσελίδα και τη σελίδα Facebook/Twitter του Ινστιτούτου. Ενημερώσαμε και παρουσιάσαμε σε μεγάλο βαθμό τις εντυπώσεις και τη γνώση, που αποκομίσαμε. Μιλήσαμε για τις νέες τεχνικές και τις δυνατότητες των ΤΠΕ που στοχεύουν τον μαθησιακό εμπλουτισμό και τη βελτίωση της δουλειάς και του έργου μας. Μεταφέραμε την εμπειρία μας από τη διαπολιτισμική επικοινωνία, τη συνύπαρξη και ουσιαστική συνεργασία με εκπαιδευτικούς από άλλες χώρες. Υπήρξε ένας γόνιμος διάλογος και μια εποικοδομητική και ουσιαστική ανταλλαγή επιχειρημάτων σχετικά με την ενσωμάτωση νέων μεθόδων διδασκαλίας προκειμένου να βελτιωθεί η εφαρμογή της σε διαπολιτισμικό περιβάλλον με οδηγό το τρίπτυχο: Γνώσεις-Δεξιότητες-Στάσεις.

Στα περιεχόμενα της Ημερίδας περιλαμβάνονταν η παρουσίαση του σχεδίου και της οργάνωσής του, της προετοιμασίας, παρακολούθησης και της θεματολογίας του επιμορφωτικού προγράμματος στο ΕΤΙ.  Επιπλέον, παρουσιάσαμε κάποιες από τις θεματικές του προγράμματος προσαρμοσμένες στις ανάγκες της διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας. Κάναμε προτάσεις για την ελληνική γλώσσα και τη διδασκαλία της σε PowerPoint. Ορισμένες θεματικές που μπορούν να εφαρμοστούν και να αξιοποιηθούν στην ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό είναι οι ακόλουθες:

 • Οι διαφορετικοί τύποι μάθησης.
 • Τα παιχνίδια ρόλων στη διδασκαλία μιας ξένης γλώσσας.
 • Η παραγωγή σταυρόλεξων με τη βοήθεια ιστοσελίδων.
 • Η δημιουργία εκπαιδευτικών βίντεο με τη βοήθεια του Moviemaker.
 • Η χρήση του χιούμορ και των αστείων ιστοριών στη διδασκαλία.
 • Η χρήση των ιστοριών, διηγήσεων και παραμυθιών στη διδασκαλία.

Αποφασίσαμε ότι θα συνεχίσουμε την επικοινωνία και την ανταλλαγή ιδεών και προτάσεων για τη μεθοδολογία και τη χρήση ΤΠΕ στο εκπαιδευτικό μας έργο. Παράλληλα συνεχίζουμε την υλοποίηση του σχεδίου μας και είμαστε κοινωνικά ενεργοί να ανταποκριθούμε στις ανακύπτουσες ανάγκες στον ελληνικό και ευρωπαϊκό χώρο.

Αποτελέσματα Ημερίδας του Ινστιτούτου Αλεξάνδρεια στις 5 Μαρτίου 2017Αποτελέσματα Ημερίδας του Ινστιτούτου Αλεξάνδρεια στις 5 Μαρτίου 2017Αποτελέσματα Ημερίδας του Ινστιτούτου Αλεξάνδρεια στις 5 Μαρτίου 2017Αποτελέσματα Ημερίδας του Ινστιτούτου Αλεξάνδρεια στις 5 Μαρτίου 2017Αποτελέσματα Ημερίδας του Ινστιτούτου Αλεξάνδρεια στις 5 Μαρτίου 2017Αποτελέσματα Ημερίδας του Ινστιτούτου Αλεξάνδρεια στις 5 Μαρτίου 2017Αποτελέσματα Ημερίδας του Ινστιτούτου Αλεξάνδρεια στις 5 Μαρτίου 2017Αποτελέσματα Ημερίδας του Ινστιτούτου Αλεξάνδρεια στις 5 Μαρτίου 2017Αποτελέσματα Ημερίδας του Ινστιτούτου Αλεξάνδρεια στις 5 Μαρτίου 2017

Alexandria Institute’s Vasilopita cutting ceremony

Categories: Alexandria, Novità dalla scuola
Commenti disabilitati su Alexandria Institute’s Vasilopita cutting ceremony

We are very happy to announce that on Sunday the 12th of February 2017, we had Alexandria Institute’s Vasilopita cutting ceremony in our offices in Nea Ionia. The Head of teaching, Mr. Andreas Tselikas welcomed all the associates, the students of Alexandria Institute, the friends and relatives and he wished them a Happy New Year!

It was a great pleasure that we met again and we had the chance to discuss and have fun; the hidden coin was found from our lucky Greek language teacher and friend Mr. Yianni Papapostolou.

We wish 2017 to be an exceptional year for everybody and to meet again on January of 2018 for the Vasilopita!!

Alexandria Institute’s Vasilopita cutting ceremony

Alexandria Institute’s Vasilopita cutting ceremonyAlexandria Institute’s Vasilopita cutting ceremonyAlexandria Institute’s Vasilopita cutting ceremonyAlexandria Institute’s Vasilopita cutting ceremonyAlexandria Institute’s Vasilopita cutting ceremonyAlexandria Institute’s Vasilopita cutting ceremonyAlexandria Institute’s Vasilopita cutting ceremony
Alexandria Institute’s Vasilopita cutting ceremony

Alexandria Institute’s Vasilopita cutting ceremony

 

Alexandria Institute’s Vasilopita cutting ceremony

La poetica ellenistica fra Alessandria e Roma: la Chioma di Berenice

Categories: Greco antico, letteratura greca antica, poesia
Commenti disabilitati su La poetica ellenistica fra Alessandria e Roma: la Chioma di Berenice
La poetica ellenistica fra Alessandria e Roma: la Chioma di Berenice

Molto si discute anche oggi circa i rapporti fra la letteratura alessandrina e quella latina. Se è vero che l’intera letteratura greca ha fortemente influenzato la nascita e lo sviluppo dei vari generi letterari anche a Roma, l’influsso che i princìpi callimachei ebbero sugli autori romani, dall’età repubblicana sino a quella imperiale, sembra tuttavia essere di particolare rilevanza.
La poetica ellenistica fra Alessandria e Roma: la Chioma di Berenice Frammento del papiro risalente alla prima metà del I sec. a.C. in cui sono riportati alcuni versi di Callimaco. Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana.

La poetica alessandrina, i cui tratti principali vennero fissati da Callimaco, uno tra i più grandi poeti ellenistici, ebbe effetti differenti e prolungati nel tempo sugli autori di Roma: il rifiuto dei generi letterari tradizionali, l’originalità di stile e di argomenti, il gusto della marginalizzazione dell’impresa eroica a vantaggio di personaggi e accadimenti minori, la figura del poeta colto e attento all’indagine filologica, le opere brevi e formalmente raffinatissime in contrapposizione a quelle lunghe e poco stilisticamente elaborate, proprie soprattutto del genere epico, sono tutti elementi della letteratura greca di quel periodo che si rifletterono sul mondo latino, il quale aveva però contemporaneamente l’esigenza di fondare i propri pilastri letterari: se infatti i poeti alessandrini potevano contare già alla loro epoca su una vastissima tradizione letteraria di almeno quattro secoli, a cui per altro molto spesso si rifecero, a Roma invece la letteratura era molto giovane, ancora alla ricerca delle sue figure fondanti, quali lo erano state ad esempio Omero ed Esiodo in contesto greco.

Esemplificativo di questo singolare contesto di “sfasatura” cronologica e dell’osmosi letteraria fra queste due culture è uno dei più noti e bei componimenti che l’antichità ci abbia trasmesso: la Chioma di Berenice. Si tratta appunto di un’elegia di Callimaco, poeta vissuto tra il IV e il III sec. a.C., la cui figura è fortemente legata alla città di Alessandria d’Egitto, principale centro di cultura dell’epoca, al suo Museo e alla celebre Biblioteca, dove l’autore svolse un prezioso lavoro di catalogazione di tutti i volumi ivi conservati.

Il testo di Callimaco ci è tuttavia giunto incompleto, mentre possediamo integralmente la traduzione latina di Catullo, il grande poeta latino del I sec a.C. che forse più di tutti, assieme agli altri neòteroi, aderì ai principi callimachei.

L’originale greco faceva parte degli Aitia, una raccolta di elegie che indagavano l’origine di nomi, usanze e tradizioni religiose, giuntaci frammentaria. In questo componimento l’autore racconta della chioma della regina Berenice, moglie del re d’Egitto Tolomeo III, che poco dopo il matrimonio era partito per una guerra contro la Siria: Berenice promise che l’avrebbe consacrata ad Afrodite, se il re fosse tornato sano e salvo. Quando Tolomeo rientrò in Egitto Berenice mantenne la promessa, tagliando la sua splendida chioma, che tuttavia qualche tempo dopo sparì. L’astronomo di corte Conone la ritrovò quindi in cielo, sottoforma della costellazione che ancor oggi è chiamata Chioma di Berenice.

La poetica ellenistica fra Alessandria e Roma: la Chioma di Berenice

La traduzione latina di Catullo si distingue per la sua maggiore fedeltà al testo originale rispetto all’uso dei testi greci proprio dei poeti latini arcaici ed è un’ulteriore conferma della marcata vicinanza contenutistica e formale del poeta veronese ai principi callimachei.

Celebre è la traduzione dell’elegia in lingua italiana di Ugo Foscolo.

BIBLIOGRAFIA

Catullo, I canti, intr. e note di A. Traina, trad. di E. Mandruzzato, Milano, BUR, 1982;

Callimaco, Inni [e] Chioma di Berenice, a cura di Valeria Gigante Zanzara, Milano, Garzanti, 1984

Ugo Foscolo, Opere, a cura di F.Gavazzeni, Milano-Napoli, Ricciardi, 1974;

AA.VV., Storia e autori della letteratura greca, vol.3, Bologna, Zanichelli, 2009, pp. 49-55;

M. Labate, Forme della letteratura, immagini del mondo. Da Catullo a Ovidio, in Storia di Roma, diretta da A. Schiavone, 2 (L’impero mediterraneo), I (La repubblica imperiale), Torino, Einaudi, 1990, pp. 923-965;

La poetica ellenistica fra Alessandria e Roma: la Chioma di Berenice Ricostruzione grafica della Biblioteca di Alessandria.

Testo a cura del nostro studente Lorenzo Carrea.

La Pasqua in Grecia

Categories: Usi e costumi
Commenti disabilitati su La Pasqua in Grecia

L’istituzione della Pasqua, la festa più importante per i Greci, avvenne durante il primo concilio ecumenico di Nicea del 325 d.C. in cui si decise di celebrare la Pasqua cristiana nella prima domenica dopo il plenilunio dell’equinozio di primavera.

Nella tradizione popolare, oltre alla resurrezione, la Pasqua è associata alla primavera, cioè alla rinascita della natura dal letargo invernale.
L’usanza di spargere sul pavimento di casa ramoscelli di alloro, mirto, rosmarino o limone e di indossare abiti nuovi chiamati λαμπριάτικα risale ai tempi dell’impero bizantino.
Durante il periodo della dominazione ottomana, la Pasqua assunse un significato particolare per i Greci i quali identificavano le loro sofferenze con la passione di Cristo e speravano nel risveglio del popolo greco.

La Settimana santa, in greco Settimana grande, inizia la Domenica delle palme e finisce la Domenica di Pasqua. È detta così perché si svolgono grandi preparativi per la festa, sia spirituali, attraverso le diverse liturgie che hanno luogo nelle chiese, sia simbolici con la pulizia della casa. Perfino i negozi osservano un orario ridotto.

La tradizione vuole che il Giovedì santo venga preparato un pane speciale, lo τσουρέκι, e che vengano dipinte di rosso le uova.
Il Venerdì santo si ricorda la crocifissione e la sepoltura di Cristo e per tutto il giorno la campane suonano a morto. Una silenziosa processione con le candele rende l’atmosfera ancora più suggestiva.

La Pasqua in Grecia 
La mattina del Sabato santo si celebra la discesa del fuoco sacro sul Santo sepolcro. Essendo l’ultimo giorno della quaresima, viene preparato il pasto di mezzanotte. Poco prima di mezzanotte, vengono spente tutte le luci e si attende l’annuncio del pope “Cristo è risorto” (Χριστός Ανέστη).

Dopo aver celebrato in chiesa la Resurrezione, i fedeli portano a casa una candela accesa con il fuoco sacro e con essa fanno il segno della croce sull’uscio. Quindi si mangia la μαγειρίτσα, una zuppa tradizionale a base di interiora di agnello, verdure e riso, considerata un piatto di transizione tra il lungo digiuno e il lauto pranzo della domenica successiva. E si gioca con le uova dipinte di rosso: le persone si affrontano battendo il proprio uovo contro quello dell’altro e colui che ha l’uovo più resistente sarà fortunato per tutto l’anno!

Nella domenica di Pasqua si svolge la grande festa. Dal primo mattino si approntano i tradizionali spiedi (σούβλα) e intorno al tavolo bandito si riuniscono familiari e amici che festeggiano con canti e balli.

Curiosità lessicali:
Il termine Pasqua deriva dall’aramaico pasha che a sua volta deriva dall’ebraico pesah che significa passare oltre.
Il termine Λαμπρή, altro nome per la Pasqua, significa splendore.
Il termine τσουρέκι deriva dal turco çörek: indicava un pane di forma rotonda e più in generale un oggetto rotondo.
Il termine σούβλα deriva dal latino subula e indicava un grosso ago come la lesina del calzolaio.
 

La Pasqua in Grecia La Pasqua in Grecia
La Pasqua in Grecia

“Quanto più puoi”, poesia di Costantino Kavafis.

Categories: poesia
Commenti disabilitati su “Quanto più puoi”, poesia di Costantino Kavafis.

Quanto più puoi

Farla non puoi, la vita,
come vorresti? Almeno questo tenta
quanto più puoi: non la svilire troppo
nell’assiduo contatto della gente,
nell’assiduo gestire e nelle ciance.
Non la svilire a furia di recarla
così sovente in giro, e con l’esporla
alla dissennatezza quotidiana
di commerci e rapporti,
sin che divenga una straniera uggiosa.
(Traduzione di Filippo Maria Pontani)

Apokria – il carnevale greco.

Categories: Ελλάδα
Commenti disabilitati su Apokria – il carnevale greco.

Il termine carnevale deriva dal latino carnem levare cioè “eliminare la carne” e chi osserva questo precetto si prepara fisicamente e spiritualmente alla Pasqua e alla Resurrezione.

Il periodo del carnevale è in effetti un tempo di spensieratezza e baldoria, in cui si cerca di scappare dalla vita quotidiana e di far emergere le passioni nascoste con l’aiuto del mascheramento.

In passato il carnevale veniva festeggiato ovunque in Grecia con sfilate in maschera, balli, sberleffi e prese in giro e ancora oggi viene festeggiato in molti posti. Il carnevale di Patrasso risale al 19° secolo. Ad Atene si festeggia a Plaka, in centro, e a Moschato, nella periferia a sud. A Tebe, luogo di origine di molte leggende, c’è la famosa usanza del “matrimonio valacco”, che si richiama all’antico culto orgiastico di Dioniso e in cui i partecipanti ballano e cantano canzoni satiriche. Il carnevale di Kozani è illuminato da suggestive lanterne e dai falò attorno ai quali si raccolgono i partecipanti. A Rethymno, nei pittoreschi vicoli della città vecchia, si svolge un’originale caccia al tesoro!

La celebrazione del carnevale cade nel periodo che va dall’Epifania alla Quaresima, il cosiddetto Triodio. Sono le ultime settimane in cui, secondo il precetto della chiesa ortodossa, è possibile mangiare carne, divertirsi, celebrare matrimoni e fare festa prima della Quaresima.

Il Lunedì Puro, giorno festivo in Grecia e a Cipro, chiude il carnevale e mette fine alle feste, agli eccessi e al consumo di carne, uova e latte. Poiché durante la Quaresima è possibile mangiare i frutti di mare, nella giornata del Lunedì Puro i greci sono soliti fare gite fuori porta e mangiare elaborati piatti a base di molluschi, seppie, polpo, gamberi e cozze. La taramosalata, una salsa a base di bottarga, olio di oliva, succo di limone e mollica di pane, viene spalmata sul lagana, un pane speciale non lievitato che si prepara solo per questo giorno.

Il Lunedì Puro segna anche l’inizio della primavera che si festeggia facendo volare gli aquiloni. Il volo dell’aquilone è una tradizione molto antica e simboleggia l’aspirazione dell’uomo ad elevarsi spiritualmente e intellettualmente e ad avvicinarsi a Dio.

Apokria - il carnevale greco. Apokria - il carnevale greco. Apokria - il carnevale greco. Apokria - il carnevale greco. Apokria - il carnevale greco. Apokria - il carnevale greco.

Breve storia del quartiere Nea Ionìa (Atene)

Categories: storia urbana, Ελλάδα
Commenti disabilitati su Breve storia del quartiere Nea Ionìa (Atene)

I nomi di alcuni quartieri di Atene rimandano a regioni dell’Asia Minore. Sono i quartieri nati dagli insediamenti dei profughi arrivati in massa in Grecia dopo la “Catastrofe”, cioè la sconfitta dell’esercito greco in Turchia, la cacciata dei greci da quelle regioni e lo scambio di popolazione del 1923.

Anche Nea Ionìa ha queste origini. In una zona disabitata a nord di Atene, nacque da zero una città di molte migliaia di abitanti. Al loro arrivo, i profughi, già provati da maltrattamenti, malattie e perdite familiari, si trovarono a vivere in condizioni estreme, alloggiati in tende e baracche su terreni paludosi. Erano abituati ad usi e costumi molto diversi e dovettero affrontare l’ostilità di parte dei greci di Grecia. Per alcuni la nuova destinazione costituiva la Terra promessa, per altri solo una sosta prima del ritorno in “patria”, cioè in Asia Minore; tutti comunque si riconoscevano nell’identità greco-ortodossa.

Tuttavia i nuovi arrivati non si persero d’animo. Grazie all’esperienza che avevano acquisito lavorando negli operosi luoghi di provenienza in Asia Minore e grazie al loro spirito comunitario iniziarono ad organizzarsi. Poiché la zona abbondava di acqua, vennero costruite le prime manifatture tessili. Iniziò così una fase di grande sviluppo del settore tessile, tanto che Nea Ionìa venne considerata la Manchester di Grecia.

Breve storia del quartiere Nea Ionìa (Atene)
La storica fabbrica Σακαλίδης.

Durante l’occupazione tedesca, gli abitanti di Nea Ionìa subirono la repressione nazista. Il poeta Ghiannis Ritsos scrisse questi versi in memoria delle 22 vittime della rappresaglia ad opera dei Battaglioni di sicurezza:
Στην Καλογρέζα σαν περνάς, ξέγνοιαστε εσύ διαβάτη, με ευλάβεια πρέπει να πατάς, γιατί σε τούτα τα λιθάρια έπεσαν για τη λευτεριά 22 παλικάρια. (Quando passi a Kalogreza, tu, passante spensierato, devi camminare con riverenza perché su queste pietre caddero per la libertà 22 giovani coraggiosi.)

Dopo la Guerra Civile, molti greci abbandonarono le campagne e vennero a Nea Ionìa attratti dalle possibilità di lavoro offerte dalle sue fabbriche. Questo fenomeno alterò il carattere distintivo della città nata come insediamento di profughi dell’Asia Minore. Inoltre, con l’avvento della produzione di massa, iniziò il declino delle fabbriche di Nea Ionìa e la città segui il destino di tutti gli insediamenti industriali che non ressero la concorrenza internazionale. La popolazione, tuttavia, seppe reagire e orientò le attività economiche verso il settore dei servizi: oggi il quartiere è un grande polo commerciale e sede di molti uffici.

Malgrado le attuali difficoltà economiche della Grecia, Nea Ionìa è un luogo molto piacevole dove si respira un’atmosfera vivace e cordiale. Ancora oggi è possibile rintracciarne la storia nelle tipiche casette che costruirono i profughi e che sono sopravvissute all’espansione edilizia degli anni recenti. Diverse associazioni culturali organizzano varie iniziative per curare la memoria storica degli abitanti. A Nea Ionìa sono nati o sono vissuti molti artisti tra cui Fotis Kòntoglou, Angelos Simiriotis, Stelios Kazantzidis, Vasilis Papakonstantinou, Maria Farantouri, Giota Lydia, Michalis Sougioul e Nikos Xanthòpoulos.

Breve storia del quartiere Nea Ionìa (Atene)
Una tipica casetta.

La versione estesa di questo testo in lingua greca, i rimandi alle fonti utilizzate e una piccola bibliografia sono disponibili sulla pagina in greco del sito.